Research papers 
2002
P. Mandik, Synthetic Neuroethology, Metaphilosophy, vol. 33, pp. 11–29, 2002.
1999
M. Komosinski and Ulatowski, S., Framsticks: sztuczne życie – złożona symulacja stworzeń i ich ewolucji, in Materiały konferencyjne III Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG (Proceedings of the National Conference on Evolutionary Computation and Global Optimization), Potok Złoty, 1999, pp. 157–166.
M. Komosinski and Ulatowski, S., Framsticks: towards a simulation of a nature-like world, creatures and evolution. Springer-Verlag, 1999, pp. 261–265.
1998
M. Komosinski and Ulatowski, S., Framsticks – Artificial Life, in ECML 98 Demonstration and Poster Papers, Chemnitz, 1998, pp. 7–9.

Pages