Research papers 
Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is AL  [Clear All Filters]
1999
M. Komosinski and Ulatowski, S., Framsticks: sztuczne życie – złożona symulacja stworzeń i ich ewolucji, in Materiały konferencyjne III Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG (Proceedings of the National Conference on Evolutionary Computation and Global Optimization), Potok Złoty, 1999, pp. 157–166.
1998
M. Komosinski and Ulatowski, S., Framsticks – Artificial Life, in ECML 98 Demonstration and Poster Papers, Chemnitz, 1998, pp. 7–9.