Sztuczne życie, wstęp 

Celem tego projektu jest zbadanie działania ewolucji w modelowanym komputerowo świecie. Mamy nadzieję, że podobnie jak w świecie rzeczywistym, mimo przypadkowości i bezkierunkowości podstawowych jej mechanizmów, doprowadzi do powstawania coraz doskonalszych sztucznych organizmów coraz lepiej przystosowanych do życia w sztucznym świecie.

Naśladowaniem Natury przy pomocy komputera ludzie zajmują się już od wielu lat, prowadząc między innymi badania w dziedzinie "Sztucznego Życia" (Artificial Life, AL). Nazwa słusznie kojarzy się z "Artificial Intelligence". Częściowo obszary zainteresowania tych dziedzin pokrywają się, choć AL ma więcej wspólnego z biologią i fizyką. Jest ona w pewnym sensie gałęzią biologii – w końcu badamy tu żywe (lub "żywe" – zależnie od definicji tego słowa) organizmy w pewnym środowisku. To, że środowiskiem jest sztuczny świat wewnątrz komputera, w niczym nie przeszkadza. W końcu filozofowie nie wypowiedzieli się jeszcze jednoznacznie, że nasz świat jest realny, a nie przeszkadza to biologom badać jego mieszkańców. W dodatku istnienie światów, które sami budujemy stwarza jedyną możliwość (dopóki nie odwiedzimy odległych planet) badania przejawów życia, które nie ma nic wspólnego z białkiem.

Działania badaczy AL koncentrują się na różnych obszarach i służą różnym celom. Reguły symulowanego świata nie muszą przypominać świata rzeczywistego (lub jego fragmentu), jednak takie modele wydają się bardziej interesujące (być może dlatego, że można bezpośrednio porównać wyniki symulacji z rzeczywistością).

Boidy są przykładem, w którym jednostki zachowujące się według kilku prostych reguł potrafią organizować się w grupy (podobnie jak ryby w ławicach lub ptaki w stadach). Znalazło to już zastosowanie w produkcji filmów przy sterowaniu komputerowymi modelami zwierząt w "Królu Lwie", "Batman Forever" i wielu reklamówkach. Bardziej skomplikowane są modele, w których organizmy mogą same się doskonalić lub uczyć. Sztuczne organizmy (np. w postaci wózków z napędem) mogą uczyć się omijania przeszkód, znajdowania pożywienia, śledzenia celów, ucieczki przed wrogami itp. Doświadczenia te mają bezpośredni związek ze sterowaniem rzeczywistymi robotami, które potrafiłyby wykonywać samodzielnie pożyteczne czynności.

Często procesem doskonalenia się organizmów kieruje ewolucja, która podobnie jak w rzeczywistości nagradza jednostki lepiej przystosowane lub (w przypadku sztucznej hodowli) posiadające pożądane cechy. Kojarzy się to z algorytmami genetycznymi i działa na tej samej zasadzie. W Naturze budowa organizmu jest determinowana przez geny, co – wraz z innymi mechanizmami, takimi jak uczenie się – pozwala na wysoką efektywność procesu ewolucji. Podobne warunki zapewnia nasz symulator świata, w którym geny opisują całą budowę organizmu. Pozostawienie pełnej swobody stosowania genów daje teoretycznie możliwość powstania dowolnie złożonych "stworzeń".

Badania w dziedzinie Sztucznego Życia skłaniają do zadania pytania, czy samodoskonalenie sztucznych organizmów może doprowadzić do powstania świadomości, inteligencji, uczuć? Oczywiście nie w naszym prostym modelu. Istnieje jednak pytanie, czy to sama ewolucja doprowadziła do powstania organizmów, wśród których żyjemy. Eksperymenty ze sztucznie prowadzonymi ewolucjami pokażą, jakie są ich możliwości, a wyniki tego typu doświadczeń mogą pomóc w wyjaśnieniu zagadki naszego powstania.

Więcej o sztucznym życiu – przeczytaj wywiad: "Sztuczne Życie, Sztuczna Inteligencja – co nas czeka w przyszłości?"

Jeśli chciałbyś podzielić się swoimi pomysłami na powyższe tematy, lub interesuje Cię punkt widzenia innych ludzi, sprawdź nasze sieciowe fora dyskusyjne!