Framsticks – zasady wizualizacji 

Framsticks – zasady wizualizacjiFragment organizmu bez szczególnych specjalizacji (asymilacja, wchłanianie, wytrzymałość, szorstkość na niskim poziomie; słaby mięsień)


Odnóże wyspecjalizowane w asymilacji


Zakończenie odnóża wyspecjalizowane we wchłanianiu


Odnóże bardzo wytrzymałe (ważne przy zderzeniu z odnóżami innych organizmów)


Szorstkie zakończenie odnóża (charakteryzujące się dużym tarciem, dobre do odpychania się)


Śliskie zakończenie odnóża (charakteryzujące się niskim tarciem, ślizga się)


Bardzo silny mięsień, może powodować szybkie poruszanie (zginanie, obracanie) się kończyn


Receptor G: żyroskop (zmysł równowagi). Dzięki niemu wiadomo, pod jakim kątem do podłoża ustawione jest odnóże


Receptor T: dotyk. Wyczuwa odległość od podłoża i siłę nacisku


Receptor S: zapach. Wyczuwa obecność źródeł energii (kulek, innych stworzeń)


Pożywienie (kulka energii) wchłaniana przez stworzenia