Wzrok i inteligencja 

Widziałem system FRAMSTICKS w Internecie i pomyślałem, że ja też mógłbym spróbować utworzyć w nim jakiś świat.

Z tego, co widziałem (np. szukanie pożywienia), to uzyskano (zapewne jako pierwszy cel strategiczny możliwości FRAMSTICKS) tylko poziom inteligencji jednokomórkowców czy roślin (ewentualnie robaków) - możliwe że system ten ograniczono do tego poziomu z powodów bezpieczeństwa (bo inaczej w przyszłości mogłyby powstać armie terminatorów lub matriks), ale ciekawiej byłoby stworzyć jakieś inteligentniejsze istoty.

Na początek wydaje mi się, że drugim ciekawym celem strategicznym byłoby uzyskanie (czy dążenie do) poziomu inteligencji owadów.

Wg mnie pierwszym tu rodzajem zadań i kierunku rozwoju mogłaby być ewolucja ukierunkowana na szybkość, a konkretniej na najszybsze pokonywanie różnych tras (także z przeszkodami) - coś analogicznego do oglądanych w telewizji 'pucharów świata' samochodowych lub narciarskich. A dokładniej: byłaby linia startu, droga ograniczona z obu stron bandami np. w dwóch stałych kolorach lub ze strzałkami, aby zawodnicy mogli się zorientować co do właściwego kierunku trasy i wyścigu, oraz meta, na której byłby mierzony czas. Byłoby to chyba ciekawe i dla twórców tych istot, i dla widzów.

We FRAMSTICKS, wg tego, co czytałem, brak jest jednak możliwości widzenia i narządów wzroku, które w tego rodzaju zadaniach są istotne.

Języki fenotypów (z tego, co przeczytałem: f0, f1, f4) mogłyby być do tego wystarczające, natomiast dotychczasowe języki genotypów (f0, f1, f4) są zbyt prymitywne i nie nadawałyby się do tego celu. Chyba napotkałem gdzieś jakąś informację, że pewne części tego systemu użytkownik może zmienić i dostosować do swoich potrzeb, ale na razie jeszcze nie wiem, jak to zrobić.

Czy jest może gdzieś jakiś polski opis tego i np. metody zmiany języka genotypu (zachowując dotychczasowe języki fenotypu)? Czy już może jest jakaś nowsza wersja (może dopiero planowana) FRAMSTICKS w możliwością widzenia?

Czytałem dawne odpowiedzi na pytania dotyczące braku polskiego opisu podstaw dla użycia pełnych możliwości tego systemu (tzn. że to z powodu mody na język angielski), jednak taka dyskryminacja Polaków potencjalnie utrudnia rozwój tego systemu w Polsce.

Maciej Komosinski's picture


...możliwe że system ten ograniczono do tego poziomu...

System nie jest ograniczony w jakiś specjalny sposób - można korzystać z jego pełnych możliwości symulacyjnych.


...wg tego, co czytałem, brak jest jednak możliwości widzenia i narządów wzroku...

Jest dostępny receptor "wektorowego oka", jednak działa on dosyć szczególnie - obserwowany obiekt, chociaż wirtualnie istniejący w świecie 3D, jest argumentem (parametrem) tego receptora. Proszę zobaczyć na pliki zaczynające się od "VEye" na http://www.framsticks.com/varia/ oraz na eksperymenty z artykułu http://www.framsticks.com/bib/Jelonek-and-Komosinski-2006

Można też zbudować "rastrowe" oko z dużej liczby receptorów "T" zorientowanych w różne strony lub umieszczonych obok siebie, równolegle.


...pewne części tego systemu użytkownik może zmienić i dostosować do swoich potrzeb, ale na razie jeszcze nie wiem, jak to zrobić.

Dobrym punktem wyjścia do dalszych eksperymentów będzie realizacja całego tutorialu.


...taka dyskryminacja Polaków potencjalnie utrudnia rozwój tego systemu w Polsce.

Pisanie o dyskryminacji Polaków w sytuacji, kiedy to właśnie polskich zasobów jest (oprócz angielskich) najwięcej, jest dyskryminacją wszystkich innych narodów :-) W każdym razie osoby które chciałyby tłumaczyć dokumentację i inne zasoby są mile widziane.