Zatrzymywanie skryptów w języku ‘Framscript’ 

Czy jest jakaś metoda (jak np. jakaś specjalna instrukcja w języku ‘Framscript’), która spowodowałaby zatrzymanie się wykonywania programu eksperymentu w dowolnym miejscu (na tej instrukcji) (a nie przy użyciu czerwonego przycisku, a więc tylko chyba na początku ‘stepu’), aby użytkownik mógł wtedy oglądnąć stan programu (np. wartości zmiennych), oraz czy jest możliwość wykonywania kolejnych, tylko pojedynczych instrukcji programu w ‘Framscript’ – tak jak w zwykłych ‘debuggerach’ ?

Maciej Komosinski's picture

Niestety nie ma możliwości krokowego śledzenia źródła skryptu. Można wywołać Simulator.stop() i uruchamiać pojedynczy krok symulacji, a jako technik pomagających w debugowaniu skryptów używać Simulator.print(), Simulator.sound(), oraz zapisywania danych do pliku przy pomocy obiektu File.