Changeset 154 for cpp/frams/util


Ignore:
Timestamp:
03/01/14 22:25:20 (10 years ago)
Author:
sz
Message:

reformatting, english translation

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • cpp/frams/util/rndutil.cpp

  r121 r154  
  99unsigned short pseudornd(short x)
  1010{
  11 static long seed=0;
  12 long y;
  13 if (x<=0) {seed=-x; return 0;}
  14 seed=(y=(3677*seed+3680)&0x7fffffff)-1;
  15 return (unsigned short)(((unsigned short)y)%(x));//rzutowanie y->unsigned short to pewnie blad bo zmniejsza wartosc ktorej sie potem robi modulo, ale pseudornd sluzy chyba tylko do generowania randomowych world map? i modulo i tak jest tam bardzo male, lepiej niczego nie zmieniac bo po co maja pliki z ustawieniami zmienic swoje przypadkowe znaczenie
   11        static long seed = 0;
   12        long y;
   13        if (x <= 0) { seed = -x; return 0; }
   14        seed = (y = (3677 * seed + 3680) & 0x7fffffff) - 1;
   15        return (unsigned short)(((unsigned short)y) % (x)); //rzutowanie y->unsigned short to pewnie blad bo zmniejsza wartosc ktorej sie potem robi modulo, ale pseudornd sluzy chyba tylko do generowania randomowych world map? i modulo i tak jest tam bardzo male, lepiej niczego nie zmieniac bo po co maja pliki z ustawieniami zmienic swoje przypadkowe znaczenie
  1616}
  1717
  1818double CustomRnd(double *tab)
  1919{
  20 double *range=tab+1+2*randomN((int)(0.5+tab[0]));
  21 return range[0]+rnd0N(range[1]-range[0]);
   20        double *range = tab + 1 + 2 * randomN((int)(0.5 + tab[0]));
   21        return range[0] + rnd0N(range[1] - range[0]);
  2222}
  2323
  2424double RandomGener::Uni(double begin, double end)
  2525{
  26 return begin+rnd01*(end-begin);
   26        return begin + rnd01*(end - begin);
  2727}
  2828
  2929double RandomGener::GaussStd()
  3030{
  31 if (isNextGauss) {isNextGauss=0; return nextGauss;}
  32 double v1,v2,s;
  33 do {
  34 v1=2*rnd01-1; //-1..1
  35 v2=2*rnd01-1; //-1..1
  36 s=v1*v1+v2*v2;
  37 } while (s>=1);
  38 double mult=sqrt(-2*log(s)/s);
  39 nextGauss=v2*mult;
  40 isNextGauss=1;
  41 return v1*mult;
   31        if (isNextGauss) { isNextGauss = 0; return nextGauss; }
   32        double v1, v2, s;
   33        do {
   34                v1 = 2 * rnd01 - 1; //-1..1
   35                v2 = 2 * rnd01 - 1; //-1..1
   36                s = v1*v1 + v2*v2;
   37        } while (s >= 1);
   38        double mult = sqrt(-2 * log(s) / s);
   39        nextGauss = v2*mult;
   40        isNextGauss = 1;
   41        return v1*mult;
  4242}
  4343
  44 double RandomGener::Gauss(double m,double s)
  45 {return m+s*GaussStd();}
   44double RandomGener::Gauss(double m, double s)
   45{
   46        return m + s*GaussStd();
   47}
  4648
  4749RandomGener RndGen;
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.